jan 032009
 

Ako učiteľ slovenčiny denne prichádzam do styku s pojmami typu: doplnkové čítanie, základné či povinné čítanie, oddychové čítanie, čitateľská vášeň či jej nedostatok, teda nezáujem o čítanie. Ak o niekom povedia, že nič nečíta, vieme, že na sebe nepracuje.
Pokračovať v čítaní »