feb 222010
 
 22. 02. 2010  Publikoval 23:03 Informatika Tagged with: ,

Hoci táto viackolová súťaž bežala už od začiatku decembra, info na školu prišlo až koncom januára. Navštívil som server skolahrou.sk

… a pustil sa ihneď do roboty. Doma som syna zaregistroval a pozoroval ho pri riešení testíka. Zhrozil som sa, keď som zistil, že bociany u nás zimujú a radšej som rýchlo zutekal do druhej izby…

Nedal som sa odradiť a len čo utíchol frmol okolo polročných vysvedčení, jednu vyučovaciu hodinu informatiky v každom ročníku/triede (okrem tretiakov a štvrtákov, kde neučím) som obetoval registrácii žiakov a zároveň aj absolvovaniu 2. kola súťaže. Prváci sa súťaže nezúčastňujú, teda najťažšie to bolo s druhákmi. Namiesto 45 minút to niektorým trvalo vyše hodiny a ledva stihli obed. Každý si to mohol vyskúšať a až na pár výnimiek, žiakov/-čiek, ktorí test predčasne omylom ukončili, zvládli sme to úspešne. V Rebríku, výsledkovej databáze, si možno vyfiltrovať výsledky všetkých 68-ich žiakov našej školy.

Aby nedošlo k zvýhodneniu žiakov, ktorí majú doma internet a môžu ďalšie testy absolvovať v domácej pohode, v piatok som na požiadanie k dispozícii aj ostatným žiakom.

Ďalšie kolá môžu žiaci absolvovať podľa tohto rozpisu1. kolo, ktoré sme nestihli, je možné absolvovať v náhradnom termíne 10. – 11. mája. Podobne to platí aj pre ďalšie kolá, ak by sa niekto pozabudol. O priebehu súťaže budú žiakov informovať aj oznamy pred vstupom do učebne.Súťaž sa mi páči, má priebehový charakter a nie je úzkostlivo zameraná len na jeden vyučovací predmet. Jej záber je širší. Preverí orientáciu žiaka vo vlastných vedomostiach a jeho všeobecnejší rozhľad. Ukázalo sa, že svoju úlohu zohráva aj ovládanie počítača, pohotovosť pri práci s klávesnicou či myškou.

Tým, ktorí vytrvajú, prajem veľa úspechov.

Je nám ľúto, ale formulár pre pridávanie komentárov je momentálne uzatvorený.