apr 192010
 
 19. 04. 2010  Publikoval 22:47 Informatika Tagged with: , , ,
Učebnica informatickej výchovy

Skoro na konci školského roka, ale predsa len sme sa dočkali…

Pomaly hodno rozmýšľať nad koncoročnými známkami, keď sme tu zčista-jasna minulý týždeň dostali do rúk už aj oplakané nové učebnice informatickej výchovy a čítanku na slovenský jazyk pre druhákov. Ešteže sme mali poruke staré čítanky, inak by sa tie hodiny čítania, úroveň ktorého bola tak tvrdo kritizovaná v posledných rokoch, podobala iba ak našim poplátaným cestám.

Najmä učebnica informatickej výchovy ma potešila. Hravá, nápaditá, názorná (ku každému cvičeniu je obrázok), stručná, obsažná, prehľadná… Avšak len do chvíle, kým som nenavštívil stránky vydavateľstva aitec.sk, na ktorých sa podľa noticky v učebnici mali nachádzať softvérové nástroje, ktoré majú učiteľom umožniť prebrať uvádzané učivo.
Nenašiel som totiž nič. V dobrej viere som si stiahol Metodické komentáre k učebnici s návrhmi na využitie softvérov k jednotlivým kapitolám učebnice (veľkosť súboru 261 kB), ale jediné, čo mi tam autori učebnice ponúkli, boli všeobecné odporúčania, aby sme so žiakmi:

  • „klikali na ľubovoľné súbory a objekty v ľubovoľnom programe“,
  • používali „grafický editor Skicár“,
  • stláčali tlačidlá vyskytujúce sa „takmer vo všetkých programoch“,
  • niektoré činnosti „nacvičovali aj pri práci s textovým editorom (napr. Word)“,
  • že pri práci s klávesnicou „nám bude stačiť akýkoľvek zápisník (napr. Poznámkový blok), resp. textový editor (napr. Word)“,
  • pri písaní textu „môžeme použiť akýkoľvek vhodný textový editor, resp. webové online editory“,
  • pri prezliekaní písmen vraj „žiaci môžu pracovať s akýmkoľvek textovým editorom, ktorý umožňuje tieto funkcie (napr. Word, OpenOffice)“,
  • pri prezeraní webu údajne „môžeme využiť ľubovoľný webový prehliadač“,
  • pri hre so zvukom zas „môžeme využiť ľubovoľné dostupné zvuky uložené v počítači“.

Inak tam človek nájde už len odkazy na niektoré webstránky (www.ovce.sk a www.bezpecnenainternete.sk), pričom sa spomenul ešte Infovekáčik, ale bez náležitého odkazu naň.
A zlatý klinec programu? To bola záverečná vetička: „Ďalšie námety a podporné materiály autori pripravili na stránke www.invy.sk.“ Tam však opäť nič nenájdete.

Pár slovami, je to nie trochu, ale veľmi málo!

V tomto svetle sa vydanie tejto učebnice míňa účinku. Ak by som si mal jednotlivé cvičenia pripraviť do takej podoby, akú majú na obrázkoch ku každému cvičeniu, čo človek prirodzene očakával, strávil by som tým nie pár, lež desiatky večerov. Zase sa to len hodilo na hlavy včeličkovitých učiteľov. Ak by to robilo niekoľko stoviek z nás, po celom Slovensku, bolo by to ďalším neuveriteľným plytvaním času ľudí, ktorí už aj tak neraz nevedia, čo pojem voľný čas vlastne znamená. Tu sa ukazuje podoba s inou formou mrhania drahocenným časom učiteľa pri vypracúvaní kdejakých projektov, ako som o tom pred časom písal v tomto článku.

Škoda. Prestávam už veriť, že sa raz dočkám skutočnej podpory práce učiteľa so žiakmi. V tejto učebnici teda rozhodne nie. Pekná, čačaná, ale neupotrebiteľná. Alebo sa situácia zmení? Ale kedy, keď už pred pol rokom bolo pozde?

Je nám ľúto, ale formulár pre pridávanie komentárov je momentálne uzatvorený.