feb 012010
 
 1. 02. 2010  Publikoval 22:24 Muzika Tagged with:

Sú určené pre úplných začiatočníkov, akým som dnes i ja a najmä pre deti. Zápisy sám úspešne využívam, postupne si rozširujem repertoár, piesne si zapisujem najskôr na papier a neskôr ich aj digitalizujem do formátu PDF.

Nájsť taký popis heligónky, aby som zistil, kde nájdete aký tón, sa mi nepodarilo. Ani to zatiaľ nepotrebujem. Zvolil som si overený postup – od jednoduchšieho k zložitejšiemu, kombinovaný s intuitívnosťou, ako keď sa dieťa učí rozprávať – pieseň si prespievam, oživím v pamäti a už sa chytám harmoniky. Na začiatok stačí pár gombíkov.

Heligónka

Najväčší problém mi robí zvyknúť si na heligónkarský spôsob hry: iný tón vzniká pri rozťahovaní mecha a iný pri jeho sťahovaní. Preto sú ťahy mecha v záznamoch špeciálne vyznačené. To pri akordeóne nehrozí – každý kláves i každý bas hrajú jeden pevný tón nezávisle na pohybe mecha. Na heligónke musí človek často otočiť mech aj na neprízvučnú dobu v takte a dať dôraz i tam, kam zvyčajne nepatrí, čo je podľa mňa základom špecifickej hry na heligónke. Samozrejme, ak ste nikdy nehrali na klávesovej harmonike, tzv. akordeóne, máte oproti mne istú výhodu 🙂

Kedysi (r. 2000) som vytvoril a so žiakmi odskúšal pracovný zošit, v ktorom sa deti učili hrať na varhanoch podľa očíslovaných prstov. Bol som prekvapený, keď som nedávno zistil, že aj na výučbu hry na heligónke existuje podobná metóda, ktorú používa p. Čarňanský od Žiliny. Rozdiel je len v tom, že on označuje číslami gombíky na harmonike. Držím sa toho teda i ja.

Zápisy piesní platia pre dvojradovú heligónku ladenú v C – F. Pre iné ladenie je potrebná malá úprava transponovaním do inej tóniny. Piesne sú uvádzané spolu s ich textami, aby boli ihneď po ruke. Všetky súbory sú vo formáte PDF, každý má približne 50 kB.

ZNAČKY POUŽÍVANÉ V ZÁPISOCH:
2/4… – označenie taktu,
< – pohyb mecha smerom von, rozťahovať,
> – pohyb mecha smerom dnu, sťahovať,
I. – hráme na gombíkoch v I. rade, krajnom (pozri obrázok),
II. – hráme na gombíkoch v II. rade, vnútornom (pozri obrázok),
číslice v riadkoch – označujú číslo gombíka v rade, počítajte zhora,
basy – sú vyznačené iba pri zmene, často súvisia so zmenou ťahu mecha, improvizujte,
 – pomlčka, basmi však môžeme hrať (rytmus),
oblúčik pri čísle – značí predĺženie tónu,
zvislé čiary – označujú takty,
hrubšie zvislé čiary s dvoma bodkami – opakovanie časti medzi týmito čiarami…

Fašiangy, Turíce, F dur
Išlo dievča po vodu, F dur
Kováč kuje, F dur
Medveďku, daj labku, F dur
Pokapala na salaši slanina, F dur
Spi, dieťatko, spiže, B dur
Zelená sa bučina, F dur

Je nám ľúto, ale formulár pre pridávanie komentárov je momentálne uzatvorený.