feb 212023
 

Mám novú hračku. Zatiaľ virtuálnu, ale snáď sa ako učiteľ dočkám aj reálnej. Je maličká, ale dokáže veľa. Bez reptania plní príkazy a nemá skoro žiadne požiadavky. Manželka nie je správnou odpoveďou. Volá sa totiž Micro:bit a je hračkou pre náročnejších. Dá sa programovať a ak sa to podarí, bude aj na našej škole…


Prihlásil som sa totiž na školenie, kde sa učíme základy jej ovládania. Zatiaľ sme sa hrali len s diódami a tlačidlami, ja som si aj trošku zamuzicíroval. Pozrite si môj prvý projekt v simulátore na webe (zobrazenie si prepnite v hornom paneli na SIMULÁTOR):

Projekt 1 – Animácia – po spustení sa vykreslí krátka animácia. Ak stlačíte jedno z tlačidiel, na začiatku zaznie melódia, zobrazí sa názov tlačidla a animácia sa uzavrie inou melódiou. Najviac som sa pohral s možnosťou, kedy sa zatlačia obe tlačidlá súčasne. Vtedy sa zobrazujú rôzne ikonky pretkávané melódiami.

Táto vecička sa dá prepojiť s počítačom a po nahratí programu vytvoreného v počítači cez webové programovacie prostredie (makecode.microbit.org), môže byť v prevádzke aj samostatne, po odpojení od počítača. Vtedy po pripojení na batériu vykonáva program z pamäte.

Existuje aj multieditor (makecode.com/multi#), ktorý umožňuje vytváranie a simuláciu programov pre dvojicu micro:bitov, čo sa dá využiť v oblasti rádiovej komunikácie.

Pracujeme s verziou číslo 2, ktorá má pokročilejšie funkcie. K mikropočítaču môžeme pripájať rôzne senzory a moduly, ktoré by ste však v základnej sade (za cenu 52,- eur), hľadali márne. Je to vlastne skladačka a myslím, že aj virtuálne programovanie, keďže sa pracuje s blokmi príkazov, by stálo za to s deťmi na hodinách vyskúšať. Ale to musím na sebe ešte trošku popracovať a po dvojmesačnom školení aj niečo o tom vedieť…

Odmenou by mi mala byť jedna sada micro:bitu pre školu a možno aj vybavenie pre celú triedu…

Článoček dopĺňam o ďalšie programčeky:

Projekt 2 – Kameň, papier, nožnice – potrasením sa vykreslí obrázok, pričom hráči A a B sa striedajú. Po výhre si ju hráč A zapíše stlačením tlačidla A a hráč B stlačením tlačidla B. Súčasným stlačením oboch tlačidiel micro:bit zahrá tuš pre víťaza a vypíše výsledok.

Je nám ľúto, ale formulár pre pridávanie komentárov je momentálne uzatvorený.