nov 202008
 
Učebňa

Včera večer (19. 11. 2008 o 18.00; 17. minúta a 50. sekunda záznamu) ma zaujalo pár informácií v hlavnom spravodajstve Slovenského rozhlasu. Popri konštatácii, že sa Slovensko nachádza na chvoste krajín OECD v zavádzaní elektronických inovácií vo verejnom živote, zaznelo aj zopár informácií o budúcnosti informatiky na našich školách…

Zbystril som pozornosť už pri zbežnej správe o zavádzaní a využití informačno-komunikačných prostriedkov v štátnej správe Európskej únie (tzv. eGovernment), kam majú v budúcnosti putovať nemalé financie aby sa uľahčila komunikácia občanov s úradmi. Našu vlasť v súčasnosti charaktrizuje vysoký hospodársky rast v kombinácii s nízkou úrovňou informatizácie spoločnosti, čo sa do budúcnosti javí ako neudržateľný stav.

Z úradu vlády zaznelo, že sme len na začiatku programového obdobia (2007 – 2013) a na kapitolu Informatizácia spoločnosti je z EÚ vyčlenená pre Slovensko 1 miliarda eur. Mali by sme ju vyčerpať najneskôr do roku 2015. Financie by mali pokryť všeobecné rozšírenie vysokorýchlostného internetu, digitalizáciu štátnej správy a prenos celého kultúrneho a písomného dedičstva do elektronickej podoby.

O chvíľu som zbystril pozornosť ešte viac. Najväčší balík financií bude totiž zameraný na oblasť školstva. Aj OECD nám odporúča vychovať digitálne gramotných ľudí. Podľa štátnej tajomníčky ministerstva školstva p. Bibiany Obrimčákovej je hlavným problémom nedostatok počítačov na školách. Do roku 2010 by malo na 1 počítač v základnej škole pripadať 10 žiakov, na strednej 5. Na základné školy má na tento účel putovať miliarda korún, na stredné pol miliardy. Tomu sa budú musieť prispôsobiť aj učebné osnovy. Digitálna výchova alebo informatika by sa tak mohli stať v budúcnosti jednými z hlavných vyučovaných predmetov…

Ťažko tomu dnes uveriť, aby žiaci ktoréhokoľvek ročníka mali denne hodinu informatiky, ale vývoj ide míľovými krokmi vpred. V budúcnosti bude nemožné nájsť zamestnanie, v ktorom by informačné technológie neboli využívané na dosahovanie vyššej efektivity práce.

Dnes som bol v učebni dvakrát – s deviatakmi a s piatakmi. S deviatakmi sme sa zvítali po niekoľkých týždňoch. Mali teda opakovačku – príprava fotografií pre web a piatakov bola minule len asi polovica, nuž sme tiež opakovali činnosť z minulej hodiny. Vytvorili sme si e-mailové schránky. Teda len tí, ktorí neboli minule. Aby sa zamestnali a zopakovali si postup, pomáhali im tí, ktorí to minule zvládli. Rozšírením bolo, aby vytvorili v Skicári obrázok a poslali mi ho.

Tú správu som spomínal aj deviatakom. Nechceli veriť. Potom sme si zavolali na pomoc matemačičku. V učebni máme 17 PC a škola má asi 170 žiakov. Prekvapene sme pozerali po sebe. Veď my už dosahujeme proklamovaný cieľ roku 2010, t.j. 10 žiakov na jeden počítač!

Je sa teda čím chváliť, hoci by som si dobre vedel predstaviť aj druhú fungujúcu učebňu na škole s možnosťou paralelného využitia oboch učební. To sa časom bude javiť ako nevyhnutnosť, pokiaľ by sa situácia vyvíjala vyššie naznačeným smerom…

Je nám ľúto, ale formulár pre pridávanie komentárov je momentálne uzatvorený.