feb 042016
 
 4. 02. 2016  Publikoval 21:47 Informatika Tagged with: , ,
OpenOffice vs. LibreOffice

Môj bratranec mal kedysi program, ktorý si nevedel vynachváliť. Prvá vec, ktorú spravil po príchode domov bola, že zapol počítač a do programu zadal známky, ktoré v ten deň dostal v škole. Program mu vyrátal priemerné známky a on presne vedel, v čom musí pridať. Podobnú vec však zvládne aj obyčajný tabuľkový editor…

So žiakmi 8. ročníka robíme v tabuľkovom editore. Keďže sme celé učivo prebrali a nám ostal ešte čas, vymyslel som pre nich projekt Žiacka knižka. Zvyčajne robievam ukážky toho, čo žiadam aj od žiakov. Tentoraz som sa s tým pohral viac…

Žiacka knižka - prehľad známok v jednom predmete

Žiacka knižka – prehľad známok v jednom predmete

Žiacka knižka je vlastne súbor tabuliek, ktoré žiaka po zadaní známok zo žiackej knižky informujú o jeho aktuálnom aritmetickom priemere v každom klasifikovanom predmete a v každom polroku zvlášť. Každý predmet má svoju kartu (označuje sa aj ako list), na ktorej sa okrem tabuľky zobrazuje aj grafický prehľad známok spolu s ich priemerom.

Známky sa dajú vymazať/prepísať, program preráta aktuálne hodnoty a zmeny zaznamená aj graficky. Ak niektorý z predmetov nie je potrebný, stačí známky vymazať a kartu nechať prázdnu, alebo zmazať rovno celú kartu. Karta sa dá aj premenovať na iný predmet a údaje poprepisovať. Zadávanie dát je teda veľmi variabilné a aj farebne intuitívne.

Žiacka knižka - prehľad známok vo všetkých predmetoch

Žiacka knižka – prehľad známok vo všetkých predmetoch

Posledná karta s názvom PREHĽAD v sebe sústreďuje priemery známok zo všetkých predmetov na predošlých kartách a to súhrnne za obidva polroky.Jediné obmedzenie použitia Žiackej knižky je to, že pre jej používanie je potrebné mať nainštalovaný kancelársky balík OpenOffice, ktorý je zadarmo a ktorý sa dá stiahnuť z odkazu pod článkom spolu so samotným súborom Žiaka knižka.

Ja som používal dnes najnovšiu verziu – OpenOffice 4.1.2.

Verím, že sa nájde pár žiakov, ktorým tabuľky poslúžia, a teda pomôžu im mať svoje školské výsledky pod väčšou kontrolou (škoda, že už nie som žiak).

Stiahnuť kancelársky balík OpenOffice (123 MB)

Súbor tabuliek Žiacka knižka (138 kB)

POZNÁMKA
Dnes, na druhý deň, som program prezentoval žiakom priamo z tejto stránky. Tabuľky som otváral priamo, neukladal na disk počítača. Vtedy sa ale nedá do tabuliek písať, OpenOffice dovolí súbor otvoriť len na čítanie. Je preto potrebné Žiacku knižku najprv uložiť na disk a následne otvárať z disku počítača. Potom sa dá s programom pracovať hore spomínaným spôsobom.

Karta Slovenský jazyk a literatúra spolu s grafom

Karta Prehľad sústreďuje priemery všetkých predmetov spolu s grafickým znázornením.

POZNÁMKA 2 (máj 2020)
Dnes už používam výlučne balík LibreOffice. Má väčšiu podporu a je mimo komerčnej sféry. Vychádza z OpenOffice a Žiacku knižku umožňuje editovať rovnako ako OpenOffice. Zaváži tiež podpora linuxovskej komunity.

Stiahnuť kancelársky balík LibreOffice

FOTO:
https://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2014/04/openoffice-vs-libreoffice.png

Je nám ľúto, ale formulár pre pridávanie komentárov je momentálne uzatvorený.