feb 282011
 
Kamarátky

Po „Nežnej“ sa na stôl verejnej diskusie dostala aj téma morálky, k čomu deti vychovávať, k čomu ich viesť. Utkvela mi v pamäti rozhlasová relácia asi z roku 1994, v ktorej sa o tomto probléme otvorene diskutovalo pod taktovkou ostrieľanej legendy Modrej vlny, Ernesta Weidlera
Pokračovať v čítaní »