sep 082009
 
Jednotka

Včera som rozdával v triede prvé známky. Deti sa mali doma naučiť krátku báseň, nuž som sa rozhodol, pozerajúc na ne počas rannej pesničky, že ich ohodnotím známkou – môj učiteľský nos mi hovoril, že sa do školy pripravili. Ako na to? Nuž, môže to byť pre obe strany celkom znesiteľná, ba dokonca až radostná záležitosť…

Keď som začínal učiť, veľa sme nad problematikou známkovania premýšľali. Zaujímalo to nielen mňa, ale aj mojich kolegov v Pohorelej, Lukáša a Stana. Internet, mobily a ani vážne známosti nás o čas neokrádali, bývanie sme mali, nuž poobedia i večery sme trávili debatami o kadečom, najmä však o škole.

Nezabudnuteľný bol Stano, s ktorým som hrával celé dni (ba aj noci!) švédsky šach. Vždy vedel problém bravúrne jednoducho rozobrať a nájsť zaujímavé riešenie. Dodnes si pamätám niektoré jeho myšlienky, ktoré ma oslovili. Jedna z nich patrí aj sem.

Keď žiak na hodine niečo nevedel, musel vypiť pred triedou hrnček vody. Bola z toho ohromná zábava. Stano tvrdil, že na vyučovaní by mala vládnuť dobrá nálada a na dosiahnutie tohto cieľa je ochotný využiť akýkoľvek prostriedok. Snažili sme sa o to všetci traja, vymýšľali sme, skúšali kadečo…

Zmenil som školu, prostredie, bol som nútený pracovať aj s úplne malými žiačikmi, prváčikmi, nuž vyvstával problém, ako do tohto systému vkĺbiť známku. Tá dokáže všetko pokaziť, dokáže znepríjemniť život, zabiť predošlé snaženie, umŕtviť aktivitu žiaka až tak, že znenávidí školu a často i seba kladúc si vinu za vlastnú neschopnosť podávať v škole požadované výkony. To sú tie najvážnejšie školské traumy končiace umŕtvením žiaka vďaka netolerantnému klasifikačnému systému i netolerantným učiteľom…

Za každých okolností je potrebné snažiť sa o pravý opak, aby sa známkovanie stalo pre žiakov potešením a radosťou, a nie prenasledovaním, deptaním a hľadaním chýb.

Po novom musíme hodnotiť známkami aj prvákov, čo mi pripadá už skutočne prehnané. Túžba dieťaťa po ocenení ešte netkvie v cudzotou zaváňajúcej abstraktnej jednotke, ide len o prostredím vypestovaný zvyk, ktorý si deti dokážu rýchlo osvojiť. Oveľa viac na ne pôsobí ocenenie zo strany učiteľa i svojich spolužiakov.

Samozrejme, známka má objektivizovať a kvantifikovať výkony žiakov, slúžiť na porovnanie vlastných výkonov na časovej osi i v triednom kolektíve. Ako to teda spraviť tak, aby aj vlk bol nažratý, aj koza celá?

Vrátim sa k upútavke z úvodu. Známkoval som recitáciu básne, neskôr aj odpis textu. Pri hodnotení recitačných výkonov mi pomohli deti – každý výkon sme rozobrali, vyzdvihli klady, ale všímali si i chýb, deti navrhli aj známky, ktoré som ja odobril. Už z prvého ročníka to dokážu tak, že správne oznámkovali všetkých žiakov v triede. Okrem slabšieho výkonu jednej žiačky, ktorá odchádzala s trojkou, prevládali jednotky.

Pri odpísanom texte to bolo zložitejšie. Písmenká nám robia dosť veľké problémy, mnohé sa deťom strácajú v zákutiach pamäte. Mali odpísať tlačený text, čo by ich dosť zneistilo. Hoci im to ku koncu roka nerobilo už nijaké problémy, teraz si na tvary niektorých písaných písmen často nevedia spomenúť. Cieľom je zopakovať si písanie písmen, zautomatizovať ich používanie, nuž som deťom text odpísal na tabuľu. Oni ho mali skopírovať podľa vzoru do svojich zošitov. Hneď na začiatku som im vysvetlil, že ma slabé výkony nebudú zaujímať a známku (jednotku) dostane iba ten, kto sa dopustí troch chýb.

Požiadavky boli vytýčené a deti mali jasnú víziu – ak sa posnažím, jednotka je moja! A naopak – ak sa mi to nepodarí, ničoho sa nemusím báť! Nazval som to modelom činnostnej, známkou motivovanej výučby.

Verte, alebo neverte, snažili sa všetci a väčšina z nich jednotku aj dostala. Treba si len ustrážiť kritériá, aby boli dostupné aj pre slabších žiakov. Ak vám začnú výkonmi upadať, nestačiť, treba im vytýčiť kritériá zvlášť a snažiť sa ich popohnať k ostatným.

Skutočne vrelo odporúčam! A nielen pre mladších žiakov. Smelo túto metódu uplatňujem aj vo vyšších ročníkoch na informatike. Známka mi pomáha dosiahnuť ciele, ktoré máme so žiakmi pred sebou, spríjemňuje celý proces hodnotenia.

Je nám ľúto, ale formulár pre pridávanie komentárov je momentálne uzatvorený.