jan 032009
 

Myšlienku napísať nárečový slovník rodnej oravskej obce Jablonka som začal napĺňať roku 1964 ako poslucháč FFUK v Bratislave v rámci diplomovej práce. Podarilo sa mi vtedy zozbierať a ako tak spracovať vyše 5000 hesiel, takže v tomto ohľade som mohol byť spokojný…

Realizáciu projektu však nepriaznivo poznačili okolnosti materiálneho rázu, nevynímajúc existenčné. Tie ma donútili pracovať vo veľkej časovej tiesni, čo sa napokon nemohlo neprejaviť aj na výsledku. Slovom, nebol som s prácou spokojný ani vtedy, ani neskôr.

Mal som výhrady predovšetkým k spôsobu zápisu transkripcie typických zdvojených goralských samohlások a mäkkých spoluhlások – to bol najzákladnejší problém, potom k stavbe hesiel, k úrovni ich spracovania, najmä s odstupom času, keď som si všimol, že v 70. a 80. rokoch 20. storočia nárečové slovnikárstvo značne pokročilo.

Nedotiahnutá práca ostávala akousi výzvou, znepokojovala. Často som preto hľadal príležitosť, ako vec napraviť. Lenže moja životná situácia mi  neumožňovala venovať sa spomínanej robote. Až koncom 80. rokov som sa konečne mohol s vervou pustiť do práce, ktorá nakoniec trvala rovných dvadsať rokov.

Predovšetkým som od základu prepracoval spomínanú diplomovú prácu, doplnil ju o ďalšie nazbierané slová a heslá, zoradil ich abecedne podľa nového heslovníka, precíznejšie a dôslednejšie ich spracoval a každé umiestnil v textovom kontexte, pretože bez neho sa mi jednotlivé slová a slovné spojenia videli neúplné a nefunkčné, odtrhnuté od života.

Žiada sa tiež pripomenúť často prehliadanú skutočnosť, že goralské nárečie Jablonky je organickou súčasťou oravských nárečí, bez ohľadu na politický vývin na území hornej Oravy v 20. storočí. Je príbuzné slovenčine i poľštine. A hoci dialekt uvedenej oblasti naša jazykoveda klasifikuje ako goralský, mne osobne uvedené označenie neznie veľmi presne, pretože goralmi naši ľudia odjakživa nazývajú len obyvateľov poľského Podhalia. Obyvatelia Jablonky sa dodnes považujú za Oravcov a takisto Oravcami ich nazývajú aj obyvatelia Podhalia. Goralmi ich volajú len obyvatelia na slovenskej strane štátnej hranice, napríklad aj spisovateľ Milo Urban.

Nárečový slovník oravskej obce Jablonka obsahuje takmer jedenásť tisíc hlavných hesiel a takmer dve tisícky podhesiel a slovných zvratov. Pravda, o to rušivejšie dnes vyznieva zistenie, že v súčasnosti je už nárečie Jablonky veľmi narušené. Predkladaný slovník preto možno vnímať aj ako úsilie o záchranu tradičnej ľudovej reči jej obyvateľov.

Uvedomujem si, že ani moja práca sa nevyhla ťažkostiam a nepresnostiam. Ale písal som ju v úprimnej snahe podať obraz nárečia, akým rozprávali moji predkovia, zároveň vzdať hold našim pracovitým otcom, rodnému kraju, svojeti.

UKÁŽKA SLOVNÍKA, Word dokument, 59 kB

Novohrad.sme.sk, 21. 8. 2010
Carli51.estranky.sk, 21. 8. 2009
Tvnoviny.sk – TOP 100 v roku 2008 (31. marec)
Spravy.pravda.sk, 21. 4. 2008
Sme.sk, 31. 3. 2008
Veľký Krtíš. História a súčasnosť mesta. MFN 16980 (15/31)

Je nám ľúto, ale formulár pre pridávanie komentárov je momentálne uzatvorený.