dec 042011
 
Anténa

V minulom školskom roku som odoberal časopis Rodina a škola. Odkedy sa Učiteľské noviny stali závislé od politickej situácie na Slovensku, je Rodina a škola v realite nášho učiteľského sveta jedným z mála oživujúcich prvkov inak na novinky v školstve skúpej, strnulej a nehybnej súčasnosti. Tohoročné júnové číslo som si odložil práve na tento článok…

Na strane 3 som našiel informáciu, ktorú na Slovensku asi nikto iný nezverejnil. Je to prebratá správa z 15. mája od britského The Telegraph. Ten informoval o rokovaní Výboru Rady Európy, ktorý sa zaoberal škodlivosťou niektorých moderných technológií na zdravie detí v školách. Dospel k záveru, že treba jednať s väčšou razanciou na ochranu mládeže.

Výbor odporučil, aby členské krajiny EÚ:
– nastavili limity dlhodobého vystavovania ľudí mikrovlnám, aké vysielajú mobilné telefóny,
– zaviedli varovné nálepky na výrobky, ktoré budú zákazníkov informovať o tom, že výrobok vysiela elektromagnetické vlny, že jeho používanie je spojené so zdravotným rizikom,
– zakázali používanie mobilných telefónov a bezdrôtových počítačových sietí v školách a aby začali kampaň zameranú na deti a mládež informujúcu o riziku ich pôsobenia na ľudské zdravie.

Podobná téma, ale to som našiel na stránke http://objevto.blog.cz/1002/narust-vysokofrekvencni-mikrovlnne-radiace-ve-mestech, sa objavila aj na rokovaní Európskeho parlamentu v jeho Výbore pre verejné zdravie.

Antény na obytnej budove

Antény na obytnej budove

Žijeme v špine. Okrem škodlivín, ktoré musíme dýchať, piť a jesť, je tu pomerne neznámy druh špiny, ktorý zamoruje naše životné priestory a ľudia neraz ani len netušia, kde vzniká, ako sa šíri a koľko tej špiny okolo nás vlastne je. Nevidieť ju, a teda riziko jej pôsobenia na človeka je podceňované. Pred asi dvomi rokmi som tiež kdesi čítal, aké problémy majú včely v takto zamorených oblastiach – nevedia sa navrátiť do úľa a včelstvo vykape. Tou špinou je elektromagnetický smog.

U nás akoby tento problém nejestvoval. Mobily majú už i tie najmenšie deti, často ako moderné hračky, málokto vie, že aj procesor počítača produkuje nebezpečné mikrovlnné žiarenie. Väčšina z nás nemá možnosť preskúmať svoju lokálnu zónu, v ktorej prežívame svoje životy, netušíme, aké hodnoty mikrovlnné žiarenie okolo nás dosahuje. Občas si všimneme, že kdesi u suseda na dome pribudla anténka, alebo hentam na kopci vyrástla nová prenosová veža. S prekvapením zistíme, že ochorel ten či onen, hoci pomerne mladý. Nie sme Japonci, ktorí sú bežne vybavení dozimetrami a vôbec celá táto téma je u nás tabu. Okrem zbežného upozornenia v televízii a rozhlase spred asi troch alebo štyroch rokov o škodlivosti mobilov najmä pre tehotné ženy a kardiakov (o.i. odporúčali ľuďom mobily vypínať, nespať pri nich a čo najmenej ich nosiť na tele), sú naše mediálne vody nemastné-neslané, téme sa nevenuje nik (trochu inak tomu bolo v Čechách, kde sa plánujú rozmiestniť radary).

Wifi router

Wifi router

Je smutné, že práve mikrovlnné technológie sa dnes rozťahujú po školách. Mobily pred časom vadili, obmedzilo sa ich používanie deťmi v školách, ale najmä z obavy pred zverejňovaním amorálností školského prostredia, zdravotné riziká pravdepodobne neboli určujúce.

Našiel som dokonca stránku Ústavu informácií a prognóz školstva, kde sa píše o projekte Wifi na školách, o projekte zavádzania Wifi pripojenia do našich škôl spolu s jeho harmonogramom z roku 2009.

GPS navigácia

GPS navigácia

Iné sú stránky http://objevto.blog.cz/rubrika/elektrosmog a http://www.next-up.org/Newsoftheworld/Wifi_2009.php rozoberajúce škodlivosť mikrovlnných technológií zo všetkých strán.

Situácia je podobná časom, kedy sa hurá systémom používali DDT v poľnohospodárstve či azbest v stavebníctve. Sú krajiny, v ktorých nie je možné skolaudovať budovu bez toho, aby v nej neboli káblové rozvody s prípojkami na internet, v každej miestnosti hneď niekoľko zástrčiek (bezpečnejšie drôtové pripojenie). Ale naše školy volia lacnejšiu možnosť. Budujú vlastné lokálne siete najčastejšie pomocou wifi routerov, svojpomocne, amatérsky. Ak je škola rozľahlejšia, je ich niekoľko. A čo, keď má škola takú strategickú polohu, že sa na jej streche prebíjajú signálmi i traja operátori a ďalší ich dopĺňajú z okolitých kopcov? To nie je mestská realita, žijeme na obyčajnej zastrčenej dedine…

Existujú aj ochranné prostriedky, vyberte si:
Bioprotektory
Fólie na sklo
Lifemaxx
Micro Fa

Je nám ľúto, ale formulár pre pridávanie komentárov je momentálne uzatvorený.