feb 062015
 

Aj na dedinskej škole zabudnutého slovensko-maďarského pomedzia, ktorá od dôb socializmu nedostala na fyziku žiadnu špeciálnu pomôcku, sa dá tento vyučovací predmet učiť názorne a efektívne – vďaka internetu…

Tento školský rok som po kolegovi vyfasoval kabinet fyziky plný zastaraných a z veľkej časti už aj nefunkčných pomôcok. Učebnice plné pokusov, tabuliek a grafov určených na vypĺňanie, siahodlhých neprehľadných textov (hlavne v 8. ročníku), ktoré by bez názorného výkladu nikomu nič nepovedali a porozumelo by im len zopár vyslovene nadaných žiakov. Držím si hlavu v dlaniach: „Dá sa s tým vôbec niečo robiť?“

Hodiny strávené v prírode mojej záhrady opäť raz zazvonili úspechom. Vytvoril som si systém, ktorý funguje, žiaci ho akceptujú a ak aj nie zo záujmu, tak aspoň kvôli známkam.

Už niekoľko rokov existuje server Zborovna.sk. Škola nám naň platí prístup a po zaregistrovaní žiakov je prístup na časť toho istého servera (pod názvom Bezkriedy.sk) umožnený bezplatne aj im. Ak mi žiak poskytol aj svoju e-mailovú adresu, je cez e-mail informovaný o každom materiáli, ktorý som mu sprístupnil.Materiály (a je ich požehnane) sa nachádzajú v ďalšej časti servera, v tzv. Knižnici. Tu sú rôzne prezentácie objasňujúce učivo, testy pre žiakov na overenie vedomostí, ale na nástenku je možné pridať aj externý odkaz na materiál z iného servera. A to je už pecka!

Ja využívam najmä Planétu vedomostí, nabitú tisíckami animácií, pokusov a úloh pre žiakov. Stačí sa len prehrabať k tomu pravému čerešňovému, ako hovorieval jeden môj kolega…

Ak aj nemá žiak doma prístup na internet, viem mu učivo sprístupniť cez interaktívnu tabuľu priamo na hodine, alebo si zájdeme do počítačovej učebne, kde žiakov aj skúšam pomocou testov, ktoré mám už na serveri pripravené. Na hodine ich žiakom iba sprístupním.

A testy by sa vám u mňa páčili. Volám ich UČIACE TESTY, pretože si ich žiaci môžu zopakovať, ak s výsledkom nie sú spokojní. Tým sa zákonite na nich aj viac nalepí a možno si z toho niečo odnesú aj do života.

Nakoniec len jedna úsmevná príhoda. Tento školský rok má prebiehať jedno nemenované medzinárodné testovanie. Prvýkrát elektronicky vo všetkých zapojených krajinách. Keď som bol na inštruktážnom školení učiteľov z nášho kraja, odznelo tam upozornenie na animované typy úloh, v ktorých sa bude vyžadovať od žiakov istá kooperácia – nastavenie parametrov, skúmanie priebehu deja, zaznamenanie zistených hodnôt a podobné hračičky.

Odznelo mnoho pripomienok, aké je to vraj náročné, ako to vraj žiaci nebudú vedieť, nuž nedalo mi a zapojil som sa do diskusie s tým, že podobné úlohy sú práve na Planéte vedomostí. Na moje veľké prekvapenie nikto z prítomných učiteľov ani len netušil, o čom hovorím!!! Inak povedané, hus o pive aspoň čo-to počula…

Tak teraz už naozaj neviem, o čom to v tých našich školách je…

Je nám ľúto, ale formulár pre pridávanie komentárov je momentálne uzatvorený.