dec 262014
 

Ako sme čítali v prvej triede. To už vari ani pravda nie je…

Trochu som upratoval v počítači a našiel zvukovú nahrávku čítania mojich žiakov na konci prvej triedy, presnejšie 5. júna 2013. Bol to len pokus zaznamenať ich úroveň čítania, čo je na konci prvej triedy trhanie ovocia celoročnej namáhavej práce nielen pre učiteľa, ale aj pre rodičov a najmä pre deti.

Tie boli trochu vykoľajené nezvyklým spôsobom práce pri zhotovení nahrávky, sedeli sme v kruhu a prístroj mali pred sebou v strede, onedlho si ale zvykli. Ja som čítal pomerne rýchlo a niektorí nestačili text sledovať, pri čítaní spolužiakov sa neskôr zorientovali.

Čítanie prvej knihy v škole nikdy s prvákmi nevynechám. Robím všetko pre to, aby knihu rodičia dieťaťu kúpili ešte pred vstupom do školy, rovno pri zápise. Niektorých treba dlho presviedčať, iní vám povedia, že si ju kúpia, ja ju objednám, a peniaze kde nič, tu nič:-(

Aby bolo nielen čítaním pre samotné čítanie, kedy žiakovi zmysel uniká (má on veru čo robiť s technikou čítania), čítam väčšiu časť príbehu ja sám a žiak dostáva šancu čosi z toho aj pochopiť, vytvoriť si citový vzťah k čítanému príbehu. Potom čítajú žiaci. Dôležité je striedať horšie výkony s lepšími, prípadne znova čítam sám, aby to malo „šťavu“.

Nevadí, že niektorí nestačia rýchlosti môjho čítania, majú aspoň métu, ktorú sa snažia denno-denne neraz krvopotne dosiahnuť, orientujú sa v texte sprvu chaoticky, neskôr hľadajú záchytné významové body, slová s istým významom, nakoniec nájdu, kde čítame.

Aj vtedy je latka postavená nad úrovňou hoci toho najlepšieho čitára – nahlas by nikdy nevedel čítať tak rýchlo ako ja, číta očami, teda trénuje tiché čítanie, čo je v prvej triede dosť okrajová záležitosť a u lepších čitárov neskôr aj brzda ich rozvoja. Ukážkou takéhoto postupu je uvedená zvuková nahrávka.

Možno robiť aj výkonnostne rozdielne dvojice žiakov – vtedy silnejší ťahá slabšieho. Pamätám sa, že v druhej triede, vlani, sme mali obľúbenú hru čítať vo dvojiciach, niekdy volených náhodne, inokedy s istým zámerom. Podľa toho dostávali aj známky (hodnotil som výkony spoločne so žiakmi – žiaci známku navrhovali, zdôvodňovali ju a ja som vyslovil záverečný verdikt). Pre slabších čitárov to bol dosť silný stimul, aby v čítaní pridali a nezaostávali za ostatnými v triede.

NAHRÁVKA, MP3 (7,89 MB) – ak chcete súbor uložiť, kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zadajte príkaz Uložiť odkaz ako…

Je nám ľúto, ale formulár pre pridávanie komentárov je momentálne uzatvorený.