Stres

Autor: Anton Pierog <anton(at)pierog.org>, Téma: Zápisník, Vydané dňa: 08. 01. 2016

Dobrovoľne-nasilu som sa zapojil do vlastného vzdelávania (ach, tie kredity!) a na niekoľko večerov sa cez Akadémiu vzdelávania ponoril do problematiky stresu nášho každodenného - učiteľského...

Výstupom mala byť prezentácia, nuž som takú jednu jednoduchú spravil a možno zaujme i vás.
Nebudem siahodlho vysvetľovať, čo všetko tam je, stačí si ju na pár kliknutí pozrieť (má 22 snímok). Postupne v nej pribúda zaujímavých informácií a ku koncu sa striedajú užitočné informácie s radami, ako pôsobenie stresu čo najviac eliminovať (na osobnej, národnej i nadnárodnej úrovni).

Obsah

Prezentácia Stres (súbor ppt - PowerPoint/MS Office - 148 kB)
Prezentácia Stres (súbor odp - Impress/OpenOffice - 31 kB)

Budem veľmi rád, ak čo len jednému z nás bude na úžitok:-)