Adventný koncert

Autor: Anton Pierog <anton(at)pierog.org>, Téma: Piesne, Vydané dňa: 15. 12. 2015

V nedeľu u nás a dnes večer v susednej dedine sa prezentovali deti svojimi výkonmi, tentoraz z inej základnej umeleckej školy. Boli tam však aj deti od nás...

Sofia, Katka, Jirko, Marka a Tonka sa svojimi výkonmi nedali zahanbiť a prispeli k vianočnej atmosfére skutočne adventného koncertu napriek tomu, že niektorí sú len začiatočníci v prvom ročníku. Na pripomenutie je tu niekoľko fotografií.

Pred koncertom

Začíname

Na úvod zaspieval detský spevácky zbor

Tonka ako prvá sólistka

Marka to zvládla s istotou

Sofia so svojím sólo partom

Sofia so sprievodom

Katka a Jirko hrali bravúrne

V trojici to bolo nádherné

Sladká čokoládová odmena na koniec