Kohút a líška

Autor: Anton Pierog <anton(at)pierog.org>, Téma: Trieda 2012-16, Vydané dňa: 03. 12. 2015

Dialogizované čítanie známej bájky od majstra Ezopa v úprave Ondreja Sliackeho v podaní troch skupín detí...

Dnes sme teda konečne uvedenú bájku čítali. Mali sme to robiť už pred týždňom, ale na škole robia strechu a pre buchot priamo nad nami, sme nemohli. Deti už aj pozabudli, že som im to sľuboval a v čítanke sme už postúpili o kus ďalej - naše výkony teda neboli najpresvedčivejšie, ale o to viac odrážajú skutočnú úroveň čítania žiakov...
Keďže žiakov bolo deväť a rozdelenie po štyroch žiakoch do skupín nijako nevychádzalo, spravili sme tri skupiny po troch a štvrtého v každej zo skupín som dopĺňal ja sám.
Nevyhli sme sa ani chybám, a tak sem dávam aj nahrávky, ktoré poodhaľujú pozadie vznikajúcich nahrávok, inak skrytú atmosféru v triede.

A ešte technická pripomienka: ak chcete súbor uložiť, kliknite pravým tlačidlom myši a zadajte príkaz Uložiť cieľ odkazu ako...

1. Viktória, Miroslav a Alexandra (2,6 MB)

2. Sofia, Jozef a Debora (2,2 MB)

3. Daniela, Zdeno a Jarmila (2,6 MB)

Nepodarky:
1. Všetko zle
2. Dva nadpisy
3. Popletené postavy
4. Brbľavý učiteľ
5. Znova sme to poplietli