Staré, ale jaré - 10 učiteľských prikázaní

Autor: Anton Pierog <anton(at)pierog.org>, Téma: Zápisník, Vydané dňa: 11. 01. 2015

Prehrabávam sa v starých zošitoch zo študentských čias. Jeden nemá označenie, listujem v ňom. Je z poslednej praxe, absolventskej, dvojmesačnej, ktorú som robil na jednej krtíšskej škole. Tam kdesi-skadesi som si týchto 10 dobre mienených zásad odpísal a aj dnes sa mi páčia. Škoda len, že v tom zošite ležali 21 rokov...

  1. Dobrá nálada!
  2. Vytváraj radostnú atmosféru!
  3. Povzbudzuj!
  4. Vychovávaj príkladom!
  5. Buď spravodlivý!
  6. Nepreťažuj žiakov!
  7. Si osobnosť - vybav všetko bez kriku, pokojne!
  8. Zamestnaj žiakov pred vyučovaním!
  9. Využívaj službu (dôveruj, ale preveruj)!
  10. Zamestnaj žiaka na hodine!